Upute za korištenje

Na ovoj stranici možete pronaći upute za kreiranje i uređivanje Vaše web stranice. Ako imate pitanja obratite se Administratoru.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Na ovoj stranici moći ćete pronaći uputstva za korištenje raznih opcija. Sve mogućnosti bit će prikazane na relevantnim slikama radi lakšeg snalaženja, a ukoliko imate problema ili mislite da opis nije ispravan, molimo Vas da nas kontaktirate.

Neke od uputa za korištenje su:

OPCIJA: DODAJ NOVU OBJAVU

Preporučamo da članak unosite po redoslijedu brojeva prikazanih na ekranu, no najbitnije je da se ispravno unesu podaci.

1

Dodajte naslov objave.

2

Dodajte uvodni odlomak
(max 2 rečenice) teksta. 

3

Dodajte sadržaj objave. 

4

Dodajte istaknutu fotografiju
objave. Ta fotografija će
predstavljati članak tj. objavu .

5

Ukoliko želite dodati kategoriju
članka, molimo da se prvo obratite
administratoru web stranice za
daljnji dogovor.

6

Pritisnite na plavi gumb i
objavite svoj članak.

OPCIJA: DODAJ NOVU OPCIJU LETA

1

Dodajte naziv leta.

2

Napišite kratki tekst o letu. Ovaj tekst se pojavljuje na
stranici leta odmah ispod
naziva leta.

NAPOMENA: neka tekst ne
bude predugačak, neka bude
slične duljine kao i preostali
tekstovi

3

Opišite let, npr broj putnika, veličinu balona ...

4

Postavite naslovnu fotografiju koja će predstavljati glavnu sliku leta.

5

Napišite cijenu leta prema
danim uputama. 

6

Ukoliko želite da na stranici o
letu budu prikazane informacije
o tome što je uključeno u let
odaberite Pokaži opciju.

7

Unesite 4 ili 8 fotografija.

8

Kliknite na PRIKAŽI OPCIJU ukoliko želite
da se prikažu dodatne vrste letova koje ćete
naknadno dodati.

9

Ukoliko želite dodavati dodatne vrste letova
kliknite na gumb ADD ITEM.

10

Kliknite na gumb objavi da biste spremili svoju novu vrstu leta. Nakon toga kontaktirajte administratora kako bi admin objavio to na web stranici.

OPCIJA: DODAJ NOVOG PILOTA

1

Dodajte ime i prezime pilota.

2

Napišite broj letačkih sati.

3

Dodajte informacije o pilotu
ili kratku biografiju.

4

Postavite fotografiju pilota.

5

Pritisnite na plavi gumb
i objavite novog pilota.

OPCIJA: DODAJ NOVU GALERIJU

1

Ovdje dodajte naziv galerije

2

Napišite kratki ulomak (do 2 rečenice)
koji će opisivati galriju. Također kratki ulomak
možete vidjeti na objavi <naziv_galerije>
na stranici Galerija.

3

Dodajte sadržaj (tekst).

4

Postavite naslovnu fotografiju galerije.
To je fotografija koja će predstavljati galeriju
kada pogledate stranicu Galerija.

5

Ovdje dodajte slike galerije. Maximalno 8 fotografija.

6

Kliknite na plavi gumb i 
objavite novu galeriju.